Ποιο το έργο του Κέντρου

Το έργο που επιτελεί είναι πολυδιάστατο. Προάγει την ενθάρρυνση, τη στήριξη και την ενίσχυση των προσερχόμενων σ’ αυτό. Βοηθά στην πραγμάτωση των στόχων και των σκοπών των ατόμων και των οικογενειών. Συμβάλλει θετικά στη στήριξη και στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο ως ενεργών πολιτών.

Είναι ένα χέρι στήριξης που είναι πάντα προτεταμένο για να προσφέρει τη βοήθειά του σε όσους την έχουν ανάγκη, χωρίς καμιά υστεροβουλία, με κίνητρο την αγάπη, στον κάθε συνάνθρωπό μας, τον οποίο, θεωρούμε ότι είναι εικόνα του Θεού. Δίνει γνώσεις και εφόδια για τη ζωή. Λέει, στους προσερχόμενους σ’ αυτό, όλην την αλήθεια για τη ζωή και τον άνθρωπο. Βοηθά στο άνοιγμα δρόμων και προοπτικών. Στηρίζει και εμπνέει. Προετοιμάζει τα επόμενα βήματα, αυτών, που του εμπιστεύονται τα προβλήματά τους, να είναι σταθερά, σίγουρα και επιτυχημένα.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης παρέχονται Δωρεάν. Ο εξυπηρετούμενος δεν επιβαρύνεται με οποιονδήποτε ποσό, όσες φορές και αν χρειαστεί να επισκεφθεί το Κέντρο.

Αν ο εξυπηρετούμενος μείνει ικανοποιημένος, από την παροχή των υπηρεσιών του Κέντρου, εκείνο που μπορεί να κάμει αν θέλει, εκφράζοντας την ευχαριστία του προς αυτό, είναι να γίνει ενεργό μέλος των Ομάδων Εθελοντών του Κέντρου (ΟΕΚ)