Στελέχωση του Κέντρου

Την ομάδα των εργαζομένων στο Κέντρο Στήριξης αποτελούν, ο Διευθυντής, οι Λειτουργοί – επιστήμονες, οι οποίοι έχουν τα ακαδημαϊκά προσόντα, που είναι απαραίτητα για την εργασία που κάνουν.

Επί πλέον, διαθέτουν και την πείρα, πράγμα που τους βοηθά να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και με επιτυχία, τα Πνευματικά, Ψυχολογικά, Κοινωνικά και Συμβουλευτικά προβλήματα, που απασχολούν τους προσερχόμενους σ΄αυτούς.

Την ομάδα που στελεχώνει το Κέντρο συμπληρώνουν η Γραμματεία, η υπεύθυνη υποδοχής και η επιμελήτρια.

Μέχρι σήμερα έχουν περάσει την πόρτα του Κέντρου αρκετές χιλιάδες άτομα. Αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός, ότι μια μόνο λειτουργός του Κέντρου, στους πρώτους τρεις μήνες φέτος, δέχτηκε επισκέψεις 75 ατόμων, μπορείτε να υπολογίσετε το μέγεθος του έργου που επιτελείται στο Κέντρο αυτό.