Κανόνας Λειτουργιάς

Το Κέντρο Στήριξης λειτουργεί με βάση τις αρχές της Συμβουλευτικής επιστήμης, σε συνδυασμό με τις επιστήμες της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας και είναι εγγεγραμμένο ως σωματείο-ίδρυμα. Σκοπός του είναι να προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες, συνανθρώπους μας, κάθε ηλικίας.