Οίκημα

IMG_0006Το Κέντρο παρέχει ένα ασφαλές, επαγγελματικό, εμπιστευτικό, άνετο και ενσωματωμένο στο κοινωνικό περίγυρο περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι εξυπηρετούμενοι μπορούν να μοιράζονται τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους, διαμορφώνοντας έτσι μια επιτυχημένη συμβουλευτική σχέση με τους λειτουργούς, που προάγει τη κοινωνική και ψυχολογική ευημερία. Το κτήριο βρίσκεται στο Στρόβολο στη Λεωφόρο Αρχαγγέλου 11, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και της φρουταρίας «Δήμος».