Διαδικασία Στήριξης

Όσοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του Κ.Κ.Π.Σ μπορούν να το κάνουν εύκολα και σύντομα με ένα τηλεφώνημα στο 22-464682. Το τηλεφώνημα θα απαντήσει η γραμματεία, η οποία αφού ελέγξει το πρόγραμμα θα δώσει στον εξυπηρετούμενο ημερομηνία και ώρα για το πρώτο ραντεβού.

Το πρώτο ραντεβού είναι σημαντικό μιας και γίνεται η εισαγωγή και ενημέρωση του εξυπηρετούμενου σχετικά με τη διαδικασία στήριξης και ο ορισμός ενός από τους λειτουργούς ως προσωπικό σύμβουλο του εξυπηρετούμενου.
Σε περίπτωση που μετά την πρώτη συνάντηση διαπιστωθεί ότι ο εξυπηρετούμενος αντιμετωπίζει πρόβλημα για την αντιμετώπιση του οποίου χρειάζονται περαιτέρω υπηρεσίες από τις προσφερόμενες από το Κέντρο, τότε ο εξυπηρετούμενος παραπέμπεται σε άλλη κυβερνητική ή μη υπηρεσία, με την οποία το Κέντρο συνεργάζεται.

Στο δεύτερο ραντεβού, ο εξυπηρετούμενος ξεκινά τη συμβουλευτική διαδικασία με ατομικές πλεόν συναντήσεις με τον λειτουργό, που ορίστηκε ως υπεύθυνος. Η κάθε συνάντηση διαρκεί σαρανταπέντε λεπτά με μία ώρα και το πόσες συναντήσεις θα χρειαστούν, ορίζεται σε κάθε περίπτωση προσωπικά μεταξύ συμβούλου και εξυπηρετουμένου.